recreatie actueel

< vorig | volgend > | home ^ | print


KUNST EN VORMGEVING Noord-Holland (K&VNH) organiseert samen met de provincie Noord-Holland een ideeënprijsvraag over culturele planologie. De prijsvraag is bedoeld voor potentiële culturele opdrachtnemers (zoals kunstenaars, vormgevers en landschapsarchitecten en studenten in deze richtingen). Onderwerp van de prijsvraag is het recreatiegebied Geestmerambacht ten noorden van Alkmaar, waar een grootschalige herinrichting en uitbreiding in voorbereiding is. De prijsvraag spitst zich toe op de 'cultuur van de recreatie' en stelt als belangrijkste vraag 'op welke wijze de actuele cultuur van de recreatie richting kan geven aan de herinrichting van het gebied’.Meer informatie:
www.kunstenvormgeving.org

De prijsvraag wordt uitgeschreven in het kader van het symposium 'Plannen met verbeelding' over culturele planologie dat op 22 juni 2005 plaatsvindt in Haarlem. De presentaties van de genomineerden en de prijsuitreiking maken deel uit van het symposium. De dag is bedoeld voor (potentiële) opdrachtgevers (zoals ambtenaren, gebiedsbeheerders, woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars) en culturele opdrachtnemers (zoals kunstenaars, vormgevers en landschapsarchitecten). De dag gaat volop kansen bieden voor ontmoeting en gesprek tussen kunstenaars en opdrachtgevers.

Een belangrijk doel van de prijsvraag is om de mogelijkheden van culturele planologie onder de aandacht te brengen bij zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers. Kunst en Vormgeving Noord-Holland (K&VNH) en de provincie Noord-Holland spelen in de bemiddeling tussen deze partijen bij toekomstige opdrachten een cruciale rol.

De prijsvraag RECREATIE ACTUEEL concentreert zich op de cultuur van de recreatie. Recreatie is aan trends onderhevig; naar wat een paar jaar geleden nog helemaal in was, wordt vandaag al niet meer omgekeken. De aanleg van een recreatiegebied is echter aan een andere dynamiek onderhevig. Plannen voor aanleg of herinrichting zijn vele jaren in de voorbereiding en kunnen zodoende slecht inspelen op de grillen van de actuele behoeften. Toch moet het gebied uiteindelijk die recreatiewensen wél gaan faciliteren. De prijsvraag vraagt niet in eerste instantie om een reeds uitgewerkte visie over de actuele recreatie en hoe daarmee het gebied kan worden heringericht. De belangrijkste inzet van culturele planologie is de vraag hoe je tot een dergelijke visie komt. Met andere woorden, ontwerp een plan van aanpak, oftewel een proces, waardoor actuele fenomenen van de cultuur van de recreatie zichtbaar worden gemaakt én een rol gaan spelen bij de herinrichting van de Geestmerambacht.

De prijsvraag richt zich niet alleen op kunstenaars, maar ook op landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen, planologen, erfgoedmanagers, historisch en sociaal geografen of studenten op een van deze gebieden.

Een vakkundige jury bestaande uit Ernst van der Kleij (Provincie Noord-Holland, monumentenbeleid), Lilian Roosenboom (kunstenaar), Q.S. Serafijn (kunstenaar), Hans Venhuizen (juryvoorzitter) en Durk de Vries (Grontmij, ontwerper Geestmerambacht) beoordeelt de plannen in een eerste ronde, waarna de genomineerden gevraagd worden hun voorstel te presenteren op de symposiumdag. Uiteindelijk bepalen de stemmen van de jury en het publiek welk voorstel wint en beloond wordt met €1000. Aan het slot van het symposium wordt de prijs uitgereikt.


< vorig | volgend > | home ^ | print


De prijsvraag RECREATIE ACTUEEL is ontwikkeld door Bureau Venhuizen in opdracht van Kunst en Vormgeving Noord-Holland (april - mei 2005).

Conceptmanagement
Hans Venhuizen, Francien van Westrenen, Gerke Veenboer (stagiair)