reserve

< vorig | volgend > | home ^ | print


RESERVE IS HET MASTERPLAN voor kunsttoepassingen in de wijk Essellanden in Wateringen. Met dit plan kunnen plekken worden aangewezen in Essellanden waar kunst een rol van betekenis kan spelen bij het verbijzonderen van de publieke ruimte van deze jonge wijk en zo bij kan dragen aan de verhoging van de belevingswaarde van de woonomgeving. Hierbij wordt de kunst niet opgevat als autonome artistieke inspiratie, maar als een toegepaste inspiratie die in dienst moet staan van de toekomstige bewoners van de wijk.

pdf publicatie Reserve (800KB)

Uit observaties en gesprekken met bestuurders, ontwerpers en andere betrokkenen zijn door Bureau Venhuizen voorwaarden gedestilleerd waarbinnen kunst een bijdrage kan leveren aan het verbijzonderen van de wijk.

Reserve gaat uit van het feit dat de planvorming in de hedendaagse gebouwde ruimte weinig mogelijkheden biedt om plekken onbenut te laten. Gedwongen door onder meer de exploitatieopzet van de wijk en de verwachtingen van de toekomstige bewoners worden nieuwbouwprojecten zo volledig mogelijk gepland en ontwikkeld. Hoewel bij de inrichting van de publieke ruimte geput kan worden uit een rijke ervaring, kunnen toekomstige gebruiks-, ontmoetings- en belevingswensen van de (nog nauwelijks bekende) bewoners maar slechts gedeeltelijk worden ingeschat. Een belangrijke kwaliteit van de woonomgeving is voorts de voelbaarheid van de geschiedenis van het gebied. In plaats van die geschiedenis zo harmonieus mogelijk in te passen in de planvorming, kan kunst die geschiedenis door middel van contrastrijke elementen zichtbaar maken. Deze contrasten maken bewoners juist alert op de kwaliteiten van hun omgeving.

Via Reserve kunnen door de kunst plekken worden gereserveerd. Kunstenaars krijgen opdracht om plekken met een maximum module maat van 15 bij 15 meter vast te stellen, in te vullen en op eigen wijze te omheinen. De binnenruimtes van deze reserveringen kunnen open zijn voor het publiek, als plek van mijmering bijvoorbeeld of kunnen een functionele invulling hebben als jeux-de-boules baan of speelplek of kunnen een invulling bevatten met groen of bestrating. Door de bijzondere omheining van deze plekken veroveren zij zich een plaats in de belevingswereld van de bewoners en zijn zij eventueel ontvankelijk om in de toekomst plaats te kunnen bieden aan gemeenschappelijke functies waarvan we nu nog geen weet hebben.

Projecten In dit kader zijn twee projecten geïnitieerd, waarvan er inmiddels een is uitgevoerd (april 2003): Vogelvesten van Martin Borchert. Een tweede van Joke Robaard en Maarten de Reus, Steiger, wordt in de zomer van 2005 opgeleverd.

< vorig | volgend > | home ^ | print


Reserve. Plan voor kunsttoepassing in de wijk Essellanden - Wateringen is door Hans Venhuizen ontwikkeld in opdracht van de gemeente Wateringen.
(september - december 1999)