tippelroute

< vorig | volgend > | home ^ | print


Prostitutie wordt wel de oudste beroepstak ter wereld genoemd. Toch lijkt het bijna onmogelijk een goed bedrijfs-terrein voor deze economische activiteit aan te leggen.

Het is in Nederland vooral de straatprostitutie die slecht een plek kan vinden in de stad. Mogelijke overlast kan hiervoor niet de enige reden zijn. Het is tenslotte ook gelukt om voor vuilverwerkingen, kerncentrales en chemische industrie een plek in te richten. Voor de prostitutie zou dit ook mogelijk moeten zijn. Wanneer een verlichte gemeente eenmaal de moed heeft een speciaal bedrijfsterrein voor straatprostitutie in te richten, levert dit onmiddelijk een stortvloed van protesten op van mensen uit de buurt. Eenmaal gerealiseerd zijn deze tippelroutes meestal het toppunt van treurigheid en een gemiste kans op opportimistische stadsontwikkeling.Dit voorstel voor een Tippelroute voldoet aan alle specifieke randvoorwaarden voor een werkterrein voor straatprostituees. De plek kan, om overlast te voorkomen, geïsoleerd liggen van andere gebruikers van de openbare ruimte. De route is gemakkelijk met de auto bereikbaar; de meeste bezoekers komen immers met de auto, die vaak ook de werkplek wordt. De autobezoekers kunnen snel aan- en afgevoerd worden. Veel gebruikers willen niet herkend worden en bezoeken daarom vaak prostituees in een andere stad. Voor deze bezoekers van buiten is het gebied eenvoudig te vinden doordat het zich als vanzelfsprekend manifesteert op stadsplattegrond of satellietfoto.

De voorgestelde Tippelroute kan in ieder stedelijk gebied aan iedere snelweg worden geschakeld. Het is enkel een voorstel voor een infrastructuur, een begingebied. Eenmaal aangelegd vormt de Tippelroute een aanleiding voor bedrijven en kleine zelfstandigen uit de prostitutiebranche om zich er te vestigen. Zo kan zij uitgroeien tot een uniek centrum van vermaak.

In de Romeinse tijd kerfde men al fallussen in deuren om de legionairs van buiten de weg naar de hoeren te wijzen. Ook de achtiende-eeuwse Franse architect Claude
Nicolas Ledoux ontwierp een bordeel dat van deze vorm gebruik maakt. De fallus die in de Tippelroute door wegenmanipulatie ontstaat, is de voortzetting van deze gedachte in het satelliettijdperk.

De Tippelroutes, die voornamelijk net buiten de stad worden aangelegd, zullen in de volgende eeuw weer door de stedelijke groei worden ingesloten. De stad zal deze unieke gebieden dan omhelzen alsof het grachtengordels zijn en koesteren als herinnering aan een typisch twintigste-eeuwse periode, waarin een grote groep mannen voor de bevrediging van hun lusten met de auto naar de hoeren ging.


< vorig | volgend > | home ^ | print


Tippelroute is een project van Hans Venhuizen (1992)