Neustadt

< vorig | volgend > | home ^ | print


Gebouwen met letters als plattegrond zijn niets nieuws. In 1773 ontwierp de architect Johann David Steingruber reeds zijn Alphabet Architektur. Ook in deze tijd zijn er nog wel mogelijkheden voor een ‘Urbanisme Parlante’, zeker daar waar het het inpassen van openbaar vervoerssystemen in de stad betreft. Het centrum van deze nieuw te ontwikkelen vestiging bij een willekeurige Duitse stad bestaat uit bouwwerken die op de plattegrond of vanuit het satellietperspectief het woord NEUSTADT te lezen geven.Het hart, de U de S en de T zijn de overkappingen van de stations van het openbaar vervoer, in het Duits respectievelijk U Bahn, S Bahn en TRAM geheten. De leesbaarheid van functies vanuit de satelliet is geen frivoliteit meer, maar al lang bittere noodzaak geworden. Steden groeien tegenwoordig zo snel dat de kartografie het niet meer bij kan benen. Het zou goed zijn wanneer landschappen zichzelf in kaart zouden brengen, kartografie zou overbodig worden wanneer stedelijke ontwikkelingen als vanzelf hun functies in de plattegrond zichtbaar zouden maken. Land van bewaring en Neustadt zijn voorbeelden van dergelijke zelfkarterende landschappen.


< vorig | volgend > | home ^ | print


Neustadt is een project van Hans Venhuizen (1996)