GAME URBANISM

< vorig | volgend > | home ^ | print
Game Urbanism gaat over de cultuur van de ruimtelijke ordening. Hans Venhuizen vat cultuur breed op als cultuurhistorie, erfgoed, architectuur en kunst, maar ook als de actuele cultuur van de bewoners van een streek of de eigenheid van een plek. In zijn streven naar een specifiekere identiteit voor steden en gebieden verbindt Venhuizen de werelden van cultuur en ruimte op uiteenlopende manieren met elkaar. Hierin staat vooral de cultuur van de ruimtelijke ordening zélf centraal. Het spel is daarbij zijn belangrijkste instrument. In alle projecten van Venhuizen speelt de relatie tussen spel en ernst een hoofdrol. Het spel is in staat deelnemers op een gelijkwaardige manier te betrekken bij een opgave, maakt complexe situaties inzichtelijk, levert informatie op over wensen en belangen en biedt bovendien plezier in onzekere veranderingsprocessen.Dit boek, met casestudies, context, methodes en reflectie, laat een fundamenteel andere manier van kijken naar ons ruimtelijk handelen zien, waarin cultuur een vanzelfsprekende en sturende plaats inneemt.Bestellen:
Game Urbanism (NL, € 25,00)
Game Urbanism (ENG, € 26,00)
< vorig | volgend > | home ^ | printTekst/auteurs

Hans Venhuizen, Charles Landry, Francien van Westrenen


Grafisch ontwerp

Janna en Hilde Meeus i.s.m. Wigger Bierma .. 224 blz .. 24 x 17 cm .. genaaid gebrocheerd .. Ned + Eng ..


Nederlandse uitgave

isbn: 978-90-78088-30-1; NUR 648, 758 .. € 25,00


English edition

isbn: 978-90-78088-46-2; NUR 648, 758 .. € 26,00


ondersteund door

Stimuleringsfonds voor Architectuur, Hgis, Fonds BKVB


valiz

boek- en culturele projecten
book and cultural projects